USKS | O nama | Edukacija | Kurs stres testiranja | Sportska kardiologija i izdanja UMSS i USKS | Vesti | Kontakt
USKS > Sportska kardiologija > Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija


Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija može biti izazvana nodalnom reentry tahikardijom (AVNRT), ortodromnom AV reentry tahikardijom usled postojanja akcesornog puta ili ektopičnom pretkomorskom tahikardijom. AVNRT je najčešća od svih recipročnih tahikardija u opštoj populaciji, uključujući i sportiste. Iako se najčešće pojavljuje u trećoj i četvrtoj deceniji života, češće kod žena, ova paroksizmalna aritmija može biti registrovana u bilo kom životnom dobu. Aritmija je izazvana reentry mehanizmom koji uključuje AV čvor, perinodalni deo pretkomore, spori i brzi put (koji povezuju AV čvor sa pretkomorom). Odgovarajuće ispitvanje sportiste sa AVNRT uključuje anamnezu sa posebnim osvrtom na karakteristike početka aritmije i simptome tokom tahikardije. Elektrofiziološko ispitivanje se preporučuje i ima za cilj da utvrdi reentry mehanizam.

Kateter ablacija postala je metoda izbora u lečenju, posebno kod sportista, jer je upotreba antiaritmijskih lekova doživotna, sa ograničenim uspehom. Ablacija sporog AV puta je elektivna procedura, koja može biti sprovedena sa uspehom od preko 95% i stopom komplikacija (trajni AV blok) 1-2% u centrima sa iskustvom. U određenim slučajevima sa povećanim rizikom za razvoj kompletnog AV bloka krio-ablacija može biti metoda izbora.

AVRT preko skrivenog akcesornog puta je zasnovana na klasičnom elektrofiziološkom mehanizmu -akcesorni put je sposoban da sprovodi samo u retrogradnom smeru (skriveni put). Stoga, ne postoji mogućnost registrovanja akcesornog puta na standardnom EKG u sinusnom ritmu. Takođe, za AVRT preko skrivenog puta, kateter ablacija je terapija izbora.

Preporuke

Vidi Tabelu 9.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.


Posetite našu Facebook stranu
Vita-Maxima
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Udruženje kardiologa Srbije
Sportski savez Srbije
Antidoping agencija Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Klinički centar Srbije
 
powered by Udruženje za medicinu sporta Srbije