USKS | O nama | Edukacija | Kurs stres testiranja | Sportska kardiologija i izdanja UMSS i USKS | Vesti | Kontakt
USKS > Vesti > Program kontinuirane edukacije


Program kontinuirane edukacije


03.06.2011.


PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE: Kardiološki pregled osoba koje se organizovano bave fizičkom aktivnošću

Satnica

Tema

Predavač

 9.00 – 9.15

Evidentiranje polaznika kursa

 

 9.15 – 9.30

Pozdravna reč

Prof. dr Miodrag Ostojić, Doc. dr Sanja Mazić

 9.30 – 9.45

Provera znanja, ulazni test

 

 9.45 - 10.00

Razlika između fizičke i sportske aktivnosti

Dr Slavica Đorđević Šaranović

10.00 – 10.15

Zakonska regulativa u svetu i kod nas

Doc. dr Sanja Mazić

10.15 – 10.30

Obim i sadržaj sportskomedicinskog pregleda vrhunskih sportista

Prof. dr Dragan Radovanović

10.30 – 10.45

Sadržaj, značaj i uloga kardiološkog pregleda sportista

Doc. dr Jelena Stepanović

10.45 – 11.00

Iznenadna srčana smrt kod sportista

Doc. dr Ana Đorđević Dikić

11.00 – 11.15

pauza

 

11.15 – 11.30

Interpretacija EKG u mirovanju kod sportista

Dr Vojislav Giga

11.30 – 11.45

Više od EKG, EKG u naporu

Doc. dr Branko Beleslin

11.45 – 12.00

Više od EKG, ergospirometrija

Doc. dr Ivana Nedeljković

12.00 – 12.15

Više od EKG, ehokardiografija

Doc. dr Milica Dekleva

12:15 – 12:30

Anomalije u repolarizaciji kod strukturno normalnog srca

Dr Tanja Potpara

12.30 – 13.00

Rešavanje kliničkih problema

Doc. dr Branko Beleslin

13.00 – 13.30

pauza

 

13.30 – 13.45

Lična i porodična anamneza, kad potražiti konsultaciju kardiologa

Dr Jelena Suzić Lazić

13.45 – 14.00

Šumovi na srcu, kad potražiti konsultaciju kardiologa

Ass. dr Mina Radosavljević-Radovanović

14.15 – 14.30

Aritmije,  kad potražiti konsultaciju kardiologa

Ass. dr Nebojša Radovanović

14.30 – 14.45

Miokarditis kod sportista, istine i zablude

Doc. dr Arsen Ristić

14.45 – 15.15

Rešavanje kliničkih problema

Dr Vojislav Giga

15.15 – 15.30

Pauza

 

15.30 – 15.45

Veterani i rekreativci – rizici i kontroverze: preporuke za kardiovaskularnu evaluaciju

Dr Marija Zdravković

15.45 – 16.15

Predstavljanje knjige „Sportska kardiologija-klinički slučajevi“ A. Pelliccia, urednik izdanja na srpskom jeziku dr N. Dikić

Dr Nenad Dikić

16.15 – 16.30

Okrugli sto: sportskomedicinski pregled – naša praksa. Šta unaprediti?

moderator Prof. dr Miodrag Ostojić i svi učesnici

16.30 – 16.45

Test znanja

 

16.45 – 17.00

Evaluacija seminara

 Posetite našu Facebook stranu
Vita-Maxima
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Udruženje kardiologa Srbije
Sportski savez Srbije
Antidoping agencija Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Klinički centar Srbije
 
powered by Udruženje za medicinu sporta Srbije